Introducere și acceptare a termenilor și condițiilor

Termenii și condițiile generale detaliate mai jos reglementează relația contractuală dintre „Utilizator” (denumit în continuare „Dvs.” sau „Cumpărător”) și „Cofeels – Eyes love coffee SRL” (denumit în continuare „Noi” sau „Website”, Eyes love coffee SRL înregistrata în Romania (număr de înregistrare  J12/2903/2020), Cod de Înregistrare fiscala (CIF) 43063398), contact: hello@cofeels.ro,  cu puntul de lucru în Cluj-Napoca, str. Gheorghe Șincai nr.9 – Cafeneau Cofeels. Ambele părți acceptă aceste condiții. Aceste Condiții generale sunt singurele condiții care sunt aplicabile și înlocuiesc toate celelalte condiții. Susținem că, confirmând comanda dvs., ați citit și acceptați fără rezerve condițiile noastre generale. Acești Termeni și Condiții sunt importante pentru Dvs. și pentru Cofeels, deoarece sunt folosiți pentru a vă proteja drepturile dvs. în calitate de client și drepturile noastre de beneficiar.

Modificări ale Termenilor și serviciului Web

Cofeels.ro este o lucrare în desfășurare și, ca atare, lucrurile se pot schimba, adăuga sau elimina. Ne rezervăm dreptul de a actualiza site-ul Web și acești Termeni din când în când, la discreția noastră și fără nicio notificare. Este exclusiv responsabilitatea dvs. de a fi la curent cu ultimii termeni și condiții, verificând înapoi periodic. Utilizarea dvs. continuă a site-ului web în urma publicării Termenilor și Condițiilor actualizate va fi considerată că ați citit și sunteți de acord cu modificările.

Acces la site-ul Web

Muncim din greu pentru ca site-ul Web să fie întotdeauna disponibil, dar nu putem garanta că site-ul Web nu va avea timp de oprire din orice motiv. Ne rezervăm dreptul de a închide site-ul Web pentru perioade scurte de timp pentru întreținere generală, dar vom încerca să menținem acest lucru la minimum. Nu vom fi responsabili dacă, din orice motiv, tot sau orice parte a site-ului Web nu este disponibilă în orice moment, pentru orice perioadă de timp.

Este o condiție ca toate informațiile pe care le furnizați pe site să fie corecte, actuale și complete. Ne rezervăm dreptul de a dezactiva orice achiziție la discreția noastră, în orice moment, din orice motiv sau deloc, inclusiv dacă, după părerea noastră, nu ați respectat nicio prevedere a acestor Termeni.

Nu vă garantăm că site-ul Web sau orice conținut furnizat pe site-ul Web nu prezintă erori.

Informații despre produse

Cofeels.ro are mare grijă atunci când pune informații despre produs, descrieri și imagini on-line, dar nu va fi responsabil pentru nicio greșeală. Orice eroare comunicată va fi remediată în cel mai scurt timp posibil.

Proprietate intelectuală

Tot conținutul de pe site-ul web nostru (ilustrații, texte, nume, nume de marcă, imagini și videoclipuri) este proprietatea cofeels.ro. Orice reproducere parțială sau totală a acestui conținut, prin orice mijloace și pe orice suport, este supusă autorizării prealabile și exprese a cofeels.ro. Toate informațiile, conținutul și fișierele sunt protejate de legislația internațională privind proprietatea intelectuală și drepturile de autor. Cofeels.ro nu oferă dreptul de a copia, afișa sau distribui conținut la care nu aveți drepturi intelectuale. Orice utilizare frauduloasă a acestui conținut care încalcă drepturile deținute de un terț constituie o infracțiune de fals, care este sever pedepsită conform Codului de Proprietate Intelectuală.

Cofeels.ro nu va fi, în niciun caz, răspunzător dacă un utilizator încalcă drepturile deținute de o terță parte prin activitățile sale pe site.

Renunțarea și separabilitatea

Orice eșec al cofeels.ro de a exercita sau de a pune în aplicare orice drept sau furnizare a Termenilor și condițiilor nu va constitui o renunțare la acest drept sau dispoziție. Termenii de serviciu constituie întregul acord dintre dvs. și cofeels.ro și guvernează utilizarea dvs. de serviciu, înlocuind orice acorduri anterioare (inclusiv, dar fără a se limita la, orice versiuni anterioare ale Termenilor și condițiilor). În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni de serviciu este deținută de o instanță de jurisdicție competentă pentru a fi invalidă, ilegală sau neaplicabilă din orice motiv, această prevedere va fi eliminată sau limitată în măsura minimă, astfel încât dispozițiile rămase din Termenii de serviciu vor continua în plin efect.

Feedback și Comentarii

Orice opinie lăsată pe site de către clienții cofeels.ro este ecranizată și moderată de cofeels.ro. Dacă comentariile încalcă legea sau sunt necorespunzătoare (publicitate abuzivă, defăimare, insulte, comentarii fără context …), cofeels.ro își rezervă dreptul de a o refuza sau modifica.